• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wyrób zapakowań przystaje do czynności znacznie bardziej skomplikowanych. Na rynku wyróżnia się różne typy zapakowań. Do najbardziej znanych przynależą opakowania z tektury, szkła i metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy używa się włókna ścieru drzewnego oraz makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, która jest później dostarczana do korporacji zajmujących się produkcją opakowań tekturowych. Przy produkcji opakowań ze szkła pomocny jest piasek i stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero później jest możliwe produkowanie zapakowań szklanych. Wiele odbywa się bezsprzecznie w hucie. Odważa się tam adekwatnie dobrane surowce. Kiedy już otrzyma się gotowy zestaw transportuje się go do trafnych zbiorników. Potem następuje topienie szkła w wybitnie wysokiej temperaturze, innymi słowy stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Gdy uzyska się w ten sposób masę jednorodną można przystąpić do formowania. Nadaje się masie słuszny kształt oraz schładza się. Przydaje się też plastik oraz tworzywa sztuczne – Rynek tworzyw sztucznych. W ten sposób zdobyć można butelkę czy słoik, jaki nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.