• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sektor finansowy jest ciągłym procesem transformacji oszczędności w kapitał, który odbywa się za pośrednictwem inwestorów finansowych i bezstronnych za pomocą instrumentów finansowych. Inaczej powiadając rynek pieniężny absorbuje się handlem kapitału, i przesunięciem go od inwestorów mających go w nadmiarze do tych, którzy go potrzebują. Jednym z typów rynku walutowego jest rynek pieniężny, którego przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu, do jednego roku. Występują tu w związku z tym lokaty poprzez zastosowanie czeków, weksli, oraz kredytów terminowych. Drugim jest rynek kapitałowy, gdzie termin zwrotu jest dłuższy niż jeden rok oraz stosuje się tutaj instrumenty pieniężne, jakimi są akcje, obligacje oraz kredyty długoterminowe – lokaty to też rozwój, przetestuj Proinnowacyjne usługi. Są to dwa fundamentalne szczegóły, bez których nie ma prawo istnieć rynek finansowy.

Categories: Biznes

Comments are closed.